खादबारी बुक्स एण्ड स्टेसनरी खादबारी पोखरी बजार बाट उत्तर तर्फ जादा १०० मिटर अघाडी दाया पटि पर्दछ ! प्रोप्राईटर सरिता गुरागाईले हालसालै सुरुवात गर्नुभएको यस स्टेसनरी मा सबै प्रकारका स्टेसनरी सामग्रीहरू सुपथ मुल्यमा उपलब्ध छन् !

सम्पर्क:

सरिता गुरागाई SARITA GURAGAI

९८४२५ १२६५८ 98425 12658


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *