हाम्रा सेवा हरु
– House wiring
– Led Board
– Name Board
साथै Light And Sound System भाडामा पाउछ र Electronic सामानहरु रिपेयरिङ पनि गरिन्छ !

अनि प्लम्बिङको सेवा पनि उपलब्ध छ ! थप जानकारीका लागि सरहन्चिया कुट्टी, सरयुग चौक जनकपुर धाम – ४

Pro : Anil Kumar Karna

Contact : 9844425953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *