यहा आँखाको जांच गरेर पावर चस्मा तयार गर्नुका साथै चेंजेवल ग्लास सुपथ मुल्यमा पाइन्छ ! र गगल्स र रिडिङ ग्लास पनि उपलब्ध छ ! थप जानकारीका लागि श्री जानकी आँखा अस्पताल गेट, जनकपुर – ८, धनुषा

Pro : Birendra Mallik

Contact : 041-520455/9854025340

जाँचको लागि आउने डाक्टर

B,N Mallik, O.A CTEVT(KTM)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *