BHEDETAR

HOTEL SMS

सुन्दर नगरी पर्यटकीय स्थान भेडेटारमा विभिन्न सेवा सहित ‘HOTEL SMS’ ले वर्षौ देखि खान बस्न सहित अरु पनि थुप्रै सेवाहरु दिइरहेको जानकारी गराउदछौ ! यहाँ उपलब्ध सेवाहरु खाने बस्ने सेवा एटेज नन एटेज रुम AC, NON AC रुम ३५ जना सम्म अट्ने हल  थप जानकारीका लागि भेडेटार काम्फेक, धनकुटा (राजा Read more…

By Geetanjali Bhavuk, ago