JANAKPUR

रङ्गदर्पण (Art, Culture & Drama Center)

हाम्रा सेवाहरु – Acting/Dancing/Singing Classes – Cultural Events – Audio/Video Productions – Film/Dacumentry/Serial Productions थप जानकारीका लागि रामानन्द चौक, जनकपुर धाम शाखा ब्रान्च ( बर्दिबास ) Pro : Ritesh Patali Contact : 041-528988/9807892700 Email : rangdarpan.nepal@gmail.com Website : rangdarpannepal.org

By admin, ago
KHANDBARI

सारेगम कला केन्द्र

हाम्रो यस ‘सारेगम कला केन्द्र’ मा संगीत सम्बन्धि आधारभूत सम्पूर्ण कक्षाहरु प्रशिक्षण गरिन्छ ! साथै संगीतका बजाउने साधनहरु जस्तै हार्मोनियम, गितार पनि बजाउन सिकाइन्छ ! यो खाँदबारी -१, चादनीचौकमा अवथित छ !  थप जानकारीका लागि Pro: dhiraj Jairu Contact: 9840978175  

By admin, ago